E-faktura

Home / E-faktura

Der har længe været lovgivet om fakturering til offentlige myndigheder. I flere år har det været et krav at fakturering til det offentlige, skal ske elektronisk.

Kan du e-handle? Hvis dit økonomisystem kan levere en XML\CSV faktura, så har Awexi programmerne til videreformidling af dine faktura til det offentlige, eller til dine andre kunder. Vi kan f.eks. sørge for at dine faktura/kreditnota bliver sendt som PDF eller XML alt efter dine kunders behov.

Awexi opererer med mange faktura formater, så du kan trygt henvende dig til os hvis du har en løsning du gerne vil have integreret – vi er integrations specialister.